Startsida

Almedalen 2018cGivande diskussioner om Almedalens framtida utveckling på PRECIS seminarium:

  • Almedalen fortsätter att vara den mest relevanta arenan för det samhällsorienterade samtalet.
  • Politikens intresse av att delta är inte självklart men betydligt starkare än vad som låter påskinas i media.
  • Medieföretagens arrangemang tar för mycket av politikernas tid i anspråk.
  • De mindre resursstarka intressenas plats måste försvaras för att samhällsagendan och politikens intressen ska värnas.
  • Region Gotland måste öppna upp för fler privata initiativ kring lösningar för att utveckla arenan.
  • Järvaveckan viktig som mötesplats kring enskilda samhällsfrågor men ersätter inte Almedalen som forum.
  • Ett Almedalen på fastlandet har inte förutsättningar att bli lika framgångsrikt som mötesplats.

Det och många andra slutsatser levererades på kommunikationsbranschens förening PRECIS seminarium om Almedalens framtid som arena för det samhällsorienterade samtalet.

Stig-Björn Ljunggren ledde det inspirerande samtalet med Stina Morian från Systembolaget, Jesper Skalberg-Karlsson från Moderaterna, Gunter Mårder från Företagarna och Ulrika Schenström från Hallvarsson & Halvarsson.

Väl mött igen nästa år!

—————————————————————————————————————————————————–PRECIS_inbjudan

———————————————————————————————

Prisbelönt uppsats om kommunikation kring nudging

2018-års pristagare är Leon Nudel och Emilia Wiik, studenter på Handelshögskolan i Stockholm för uppsatsen Nudge is all around – but what is around the nudge?

Juryns motivering:

”Med gedigen utgångspunkt i både forskning och praktik ger författarna intressanta och användbara insikter i ett mycket aktuellt ämne. Både uppsatsens huvudfråga, författarnas angreppssätt, samt slutsatserna är både spännande, väl underbyggda och relevanta för alla som jobbar med kommunikation”

Uppsatsen finns tillgänglig här: Nudge is all around – but what is around the nudge

Priset har delats ut sedan 1998.

————————————————————————————————

Vid PRECIS årsmöte den 23 april 2018 valdes bland annat ny styrelse som för det kommande verksamhetsåret består av:

Martin Petersson, ordförande, H&H Group (omval)
Frida Dahlgren, Prime (nyval)
Helena Dyrssen, Nordic Public Affairs (nyval)
Anders Frostell, Kreab (omval)
Maria Grimberg, JKL (omval)
Oscar Hyléen, Diplomat Communications (omval)
Louise Leo, JMWGolin (omval)
Linda Molin, Aspekta (omval)
Annika Sjöberg, Gullers Grupp (omval)
———————————————————————————————–

Styrelsen för PRECIS har tagit emot #sistabriefen. Detta är vårt svar.

Vi har alla förfärats över vad som stått att läsa i de berättelser som delats i #sistabriefen-uppropet. Vi vill unisont uttrycka vår avsky för de övergrepp och trakasserier som beskrivs. Ansvaret vilar tungt på arbetsgivarna – och som branschförening vill Precis på de områden där vi har mandat och möjlighet agera genom såväl egna initiativ som genom stöd till våra medlemsföretag.

Det är viktigt för vår bransch att även framgent kunna attrahera de allra skickligaste medarbetarna och därmed verka framgångsrikt som rådgivare till våra kunder. Därför måste vi erbjuda arbetsmiljöer som är fria från trakasserier och som erbjuder alla talanger och kompetenser möjlighet att komma till sin fulla rätt. Alla medarbetare ska ha rätt att bli behandlade med respekt och värdighet i vår bransch. För ett positivt och uthålligt arbete kring dessa frågor krävs engagemang och att frågan tas på allvar. Precis tänker ta sitt ansvar för att bidra till konstruktiva lösningar i vår bransch:

I vår roll som branschförening kommer vi bland annat att:

• Bjuda in företagsledningarna i våra medlemsföretag till en dialog kring diskrimineringslagen och arbete mot sexuella trakasserier.

• Tydliggöra PRECIS normer vad gäller trakasserier och diskriminering i den pågående översynen av normerna.

• Tillföra delar om dessa frågor i det utbildningsmaterial som finns kring våra normer.

• Stödja våra medlemsföretag med avtal/skrivningar så att de frilansare/underkonsulter som ofta anlitas, och förstås påverkar arbetsmiljön, också omfattas av företagens riktlinjer och policys mot trakasserier och diskriminering.

• PRECIS kommer också omedelbart inleda samtal med övriga bransch- och medlemsorganisationer, däribland Komm och Sveriges Kommunikatörer, för ett branschgemensamt arbete.

Styrelsen för PRECIS den 7 december 2017

Ordförande Martin Petersson, H & H Group
Hampus Brynolf, Intellecta Corporate
Anders Frostell, Kreab
Maria Grimberg, JKL
Oscar Hyléen, Diplomat Communications
Louise Leo, JMWGolin
Linda Molin, Aspekta
Mattias Oljelund, Prime
Annika Sjöberg, Gullers Grupp
————————————————————————————————————-PRECIS ordförande Martin Peterson delar ut pris till årets Rookie Per Frykebrant på Spinn-galan PRECIS ordförande Martin Peterson delar ut pris till årets Rookie Per Frykebrant på Spinn-galan
———————————————————————————————————–
panelenMycket folk och livliga diskussioner på årets PRECIS-seminarium i Almedalen

————————————————————————————————————-

Välkommen till PRECIS seminarium, 5 juli i Almedalen
PRECIS inbjudan Almedalen 20170705

—————————————————————————————————————
Årsmöte 24 april

Vid föreningens årsmöte valdes bland annat ny styrelse:
170425
Från vänster: Martin Petersson, Maria Grimberg, Hampus Brynolf, Annika Sjöberg, Linda Molin, Oscar Hyléen, Anders Frostell och Mattias Oljelund. På bilden saknas Louise Leo.
——————————————————————————————
20170328Affärer i offentlig sektor; seminarium 28 mars
Hur skapar man fler affärer i den offentliga sektorn?

Myndigheter, landsting och kommuner handlar kommunikationstjänster för stora belopp varje år – och efterfrågan ökar. Det finns med andra ord en stor marknad för oss som kommunikationskonsulter. Uppdragen är dessutom ofta utvecklande och komplexa.

PRECIS bjöd in upphandlingskonsulterna Gunilla Bergh, Engage Marketing, och Max Aperia, Sveriges Annonsörer till en frukost för våra medlemsföretag som kunde ta del av deras långa erfarenhet av offentliga kundernas önskemål på byråer, hur upphandlingar utformas och vad man som byrå kan göra för att kunna göra affärer med den offentliga sektorn.

Under samtalet med dessa upphandlingskonsulter pratade vi bland annat om hur de guidar sina köpare, vilka trender de ser och hur själva upphandlingen och utvärderingen går till. De gav också råd kring hur man som byrå kan och bör agera om man vill närma sig den offentliga marknaden.

Samtalet leddes av Martin Peterson, PRECIS ordförande samt vd och koncernchef för H&H Group.
————————————————————————————————–
27 Januari 2017
PRECIS är kritiska till registrering av lobbyister, ställningstagande till lobbyregister.

————————————————————————————————–
24 november 2016
Slutsålt på Spinngalan på Berns. Se resultat och vinnare på http://news.cision.com/se/spinn

————————————————————————————————–
1 september 2016
Startskott för årets Spinntävling. Registrering och inlämning av bidrag pågår för fullt, se www.spinn.nu

—————————————————————————————————
6 juli 2016 fullsatt seminarium i Almedalen
fullsatt seminarium 6 juliinbjudan PRECIS seminarium 6 juli

——————————————————————————————————————-
25 april 2016
På vårmötet i föreningen PRECIS valdes Anders Frostell, Kreab till ny ledamot styrelsen och övriga ledamöter omvaldes.

PRECIS uppsatspris delades ut till Elin Sivard och Linus Kajander, se vidare Uppsatstävlingen (i kolumnen till vänster)

PRECIS vårmöteAnders Ericsson, vd, Sveriges Annonsörer och Maria Westman, ordföranden för  Swedish Content Agencies tillsammans med PRECIS ordförande Martin Petersson samtalade kring ett utvidgat branschglidningsperspektiv.

—————————————————————————————————————

21 mars 2016
PRECIS remissyttrande
PRECIS har lämnat in ett remissyttrande till Finansdepartementet avseende lagrådsremissen kring Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling.
PRECIS remissyttrande 160321

——————————————————————————————————————

8 februari 2016
Medlemmar i PRECIS får 15 procent rabatt på utvalda kurser hos Sveriges Kommunikatörer.

Sveriges Kommunikatörer och PRECIS har ett samarbetsavtal kring kompetensutveckling för kommunikationskonsulter. Medarbetare i PRECIS medlemsföretag erbjuds att gå utvalda utbildningar till ett rabatterat pris. Rabatten är 15 procent på det ordinarie priset. Under våren erbjuds kurser i film, internkommunikation, strategisk kommunikation, ledarskap, retorik, hållbarhet och digital kommunikation.

————————————————————————————————————

9 november 2015
Föreningen PRECIS har ny ordförande samt flera nya ledamöter i styrelsen.

Vid föreningsmötet den 9 november 2015 valdes Martin Petersson, Hallvarsson & Halvarsson till ny ordförande för PRECIS efter Anna-Karin Hedlund som efter drygt tre år på posten avböjt omval.

I övrigt har styrelsen fått ett nytillskott av sex personer, Carolina Anestam, Hero Kommunikation, Maria Grimberg, JKL Group, Oscar Hyléen, Diplomat Communications, Linda Molin, Aspekta, Mattias Ronge, Edelman Deportivo och Dora Streiffert, Jung relations.

”Jag är både stolt och glad över förtroendet att bli ordförande för PRECIS. Jag tycker att PRECIS har en viktig roll att spela som branschorganisation för företagen inom kommunikationsrådgivning och PR. Vi är en dynamisk bransch och det våra medlemsföretag arbetar med växer ständigt i betydelse.” säger Martin Petersson.

Nyvald styrelse 151109
PRECIS nyvalda styrelse, från vänster: Dora Streiffert, Linda Molin, Mattias Oljelund, Markus Uvell, Martin Petersson, Oscar Hyléen, Maria Grimberg, Annika, Sjöberg, Carolina Anestam och Mattias Ronge.

 

10 oktober 2015 ICCO
The International Communications Consultancy Organisation, ICCO, har under sin summit i Milano utsett ny styrelse, med Maxim Behar som ny ordförande. Behar är VD för den bulgariska PR-byrån M3 Communications Group och Hill+Knowlton Strategies ordförande i Tjeckien. Han har varit vice-ordförande i ICCO sedan 2013, och tar nu över ordförandeklubban från David Gallagher. Läs mer på: http://news.iccopr.com/icco-appoints-maxim-behar-as-president/ Maxim Behar

Ny styrelse ICCO vald 10 oktober i Milano

Ny styrelse ICCO vald 10 oktober i Milano

9 oktober 2015
AMEC och ICCO lanserar ny guide för mätningar ‘The PR Professionals Guide to Measurement’ presenterades idag på ICCO Summit in Milano. Guiden finns på  http://prguidetomeasurement.org/

3 juli 2015
Igår höll PRECIS ett välbesökt seminarium i Almedalen under rubriken ”Vinst eller waste?” om myndigheters kommunikationsuppdrag. I tre paneluppsättningar diskuterades demokratiperspektivet, hur man som myndighet klarar av kommunikationsuppdraget, och vad kommunikationskonsulternas roll är.
Panel 3
Moderator Anders Hult och en utav panelerna med Annika Sjöberg, Martin Petersson och Rolf van den Brink.

Tårtkalas
Efter seminariet fortsatte firandet av PRECIS 25-årsjubileum med tårta och bubbel.
——————————————————————————————————
27 juni 2015 Stort grattis till Cohn&Wolfe som kammade hem guld i Young Lions i Cannes! Joseph Borenstein och Linnéa Rinäs slog med sin caselösning ut resten av deltagarna från 18 olika länder. Bra jobbat! cohn and wolfe

——————————————————————————————————

25 juni 2015
Välkommen på PRECIS seminarium i Almedalen! Förutom intressanta samtal om myndigheters kommunikation bjuds det på tårta för att fira RECIS 25-årsjubileum.

PRECIS_JPG

——————————————————————————————————

20 maj 2015
Igår gick den europeiska upplagan av Sabre Awards av stapeln och flera av PRECIS medlemmar fanns representerade bland vinnarna: Geelmuyden-Kiese, Burson-Marsteller, Cohn&Wolfe, Jung Relations, Prime samt Edelman Deportivo, del av Edelman PR som blev årets europeiska byrå. Ett stort grattis till er alla! Läs mer om galan och pristagarna här. sabre-awards-emea-2015-winners-page-header —————————————————————————————————— 28 april 2015 Igår höll PRECIS årsmöte, där bland annat vinnarna i PRECIS årliga uppsatstävling presenterades. Årets vinnare heter Madeleine Johansson och Eva Skoghagen, studenter inom marknadsföring på Handelshögskolan, som tillsammans skrivit uppsatsen Corporate Purpose Endorsement – A Way to Influence and Attract Multiple Stakeholders. Studien visar att flertalet positiva effekter uppstår när företag med många separata produktvarumärken använder sig av sk Corporate Purpose Endorsement-strategi, dvs att syftet med modervarumärket kommuniceras tillsammans med produktvarumärkena. Stort grattis till Madeleine och Eva! Uppsatsen kan läsas i sin helhet här. I samband med årsmötet inleddes även PRECIS 25-årsfirande med middag för medlemsföretagen och särskilt inbjudna gäster. Högtidstal hölls av Rebecka Berntsson Eskilstorp, Årets Rookie 2014, Göran Sjöberg, en av PRECIS grundare, och Peje Emilson, legendar inom branschen. Dessutom grattades PRECIS via en filmhälsning till dubbelt 25-årsjubileum (25 år sedan start samt 25 år sedan PRECIS blev medlem i den internationella branschorganisationen ICCO), av ICCO:s vice ordförande Maxim Behar. Kvällen bjöd på många skratt, ett par nostalgiska minnen, och framför allt på intressanta spaningar kring branchens framtid. Tack till alla medverkande och gäster!
_DSF1107
Göran Sjöberg

_DSF1110
Rebecka Berntsson Eskilstorp

_DSF1113
Peje Emilson
Fler bilder finns på PRECIS Facebooksida.
——————————————————————————————————
17 april 2015
PRECIS deltar just nu i den internationella branschorganisationen ICCO:s styrelsemöte i Wien. I samband med detta firar även den österikiska branschföreningen 40 år. På bilden håller Österikes president tal i samband med festligheterna, där han hyllar PR som en stöttepelare för demokratin. Österrikes president
——————————————————————————————————
7 april 2015
Idag medverkade PRECIS ordförande, Anna-Karin Hedlund i en intervju i Dagens Media, apropå den granskning Aftonbladet gjort av staten, kommunerna och landstingens köp av kommunikationstjänster.
AKH i Dagens Media 7 april 2015
Läs hela intervjun här.
——————————————————————————————————
12 december 2014 AKH i Svt Debatt 2014-12-11Anna-Karin Hedlund debatterade med civiliminister Ardalan Shekarabi i gårdagens SVT Debatt om det behövs en karenstid,  apropå f d finansminister Anders Borgs övergång till näringslivet. Se inslaget på http://www.svtplay.se/debatt

——————————————————————————————————

26 november 2014

Nu finns en uppdaterad version av PRECIS branschrapport 2014 tillgänglig. Den visar bland annat hur ekonomin såg ut i den svenska PR-branschen under föregående år och redogör även för vad som hänt i branschen internationellt. Trots svaga tillväxtsiffror för den svenska PR-branschen kan man se att svensk PR håller fortsatt hög standard internationellt. Rapporten beskriver också de olika delarna i vad PR-företagen faktiskt gör, de normer vi fastställt för vår bransch, samt lite mer om PRECIS som förening. Rapporten hittar du här: PRECIS branschrapport 2014

——————————————————————————————————

21 november 2014

Igår gick Spinngalan, som anordnas av PRECIS, av stapeln i Blå Hallen i Stockholms stadshus. Spinn14 hade hela 50 tävlande byråer, en ökning med 25 procent från förra året. Galan hade också fler gäster än någonsin. Bredden på bidragen och de deltagande byråerna märktes även bland vinnarna – hela tjugo byråer lyckades vinna minst ett guld eller silver, varav elva inte vunnit något Spinnpris tidigare. Det nyinrättade priset Årets bästa PR-kampanj gick till Ingo och Cohn & Wolfe för kampanjen ”Dill” som de skapat för Lidl. Juryns motivering var att kampanjen bevisar att genom att göra det bättre än andra, med glimten i ögat och utan pekpinnar så kan man också vara lite hemlig. PRECIS styrelse delar även ut ett eget pris, Årets rookie, till årets nykomling i branschen. Kriterierna för att bli Årets rookie är att personen har arbetat högst tre år som konsult inom marknads-PR och har spelat en betydande roll i idé- och strategiarbete eller i genomförandet av en viss kampanj. Priset gick i år till Rebecka Berntsson Eskilstorp från Gullers grupp. Ett stort GRATTIS till Ingo, Cohn & Wolfe, Rebecka och alla andra vinnare! Spinnlokal
Spinngalan hölls i Blå hallen
Rebecka Berntsson Eskilstorp Gullers Grupp (2)
Årets rookie, Rebecka Berntsson Eskilstorp

——————————————————————————————————

27 oktober 2014

Nu börjar det dra ihop sig för Spinngalan som PRECIS arrangerar för elfte året i rad. Förra årets gala var en succé med ett rekordhögt deltagande och nu är det dags att ta Spinn till nästa nivå! Den 20 november öppnar Stockholms stadshus portarna för att välkomna, fira och kora årets bästa marknads-PR. Vi kommer att husera i Blå hallen och tillsammans avnjuta en trevlig middag under galans gång. Tempot, kommentarerna och de snabba replikerna står vår värd Nour El Refai för. Sthlm stadshus
Anmäl dig och dina kollegor direkt på spinn.nu/biljettbestallning.
Kom ihåg att delad glädje är dubbel glädje, så bjud gärna med era kunder! Vad? Spinngalan 2014 När? 20 november klockan 18:00 Var? Blå hallen, Stockholms stadshus Kostnad? 1295 kr / person

——————————————————————————————————

10 oktober 2014
Precis ordförande Anna-Karin Hedlund befinner sig just nu i New Dehli för Global Summit och styrelsemöte med ICCO – International Communications Consultancy Organisation. Temat för Årets Global Summit är ”New markets, New business, New PR”. Talare från olika delar av världen beskriver de snabba förändringar som vår industri går igenom. Under styrelsemötet beslutades bland annat att man ska utreda en ny regional organisation som fångar upp medlemmar i tillväxtmarknader där PR-branschen växer så det knakar. Man bestämde också att ICCO ska utveckla ett eget PR-pris som komplement och stöd till alla nationella PR-tävlingar. Läs mer på: http://www.iccosummit.org/ ICCO dinner ICCO:s styrelse samlad i New Dehli AK talar på ICCOs styrelsemöte i Indien
Precis ordförande Anna-Karin Hedlund talar sig varm för en kaxigare och stoltare PR bransch vid ICCO Global Summit i New Delhi.
——————————————————————————————————

1 oktober 2014
Precis seminarium ”Kommunikation i valtider” som gick av stapeln igår hos Halvarsson & Hallvarsson var både välbesökt och uppskattat. I ett första panelsamtal fick vi höra Andreas Henriksson (journalist, Dagens Samhälle), Hedvig Hagvall Bruckner (copywriter, King) och Olof Petersson (statsvetare, Gullers) analysera kommunikationen under valspurten 2014 med ett utifrånperspektiv. Partiledarens roll i kommunikationen var ett av ämnena för diskussion. Olof Petersson hävdade att man ofta har en tendens att överskatta partiledarens roll i vad som är avgörande för väljarna, medan Andreas Henriksson gjorde analysen att denna roll ofta blir viktigare i slutet av valspurten. Hedvig Hagvall Bruckner menade att partiledarna för S och M inte användes i den utsträckning och på det sätt som varit optimalt. Olof Petersson menade vidare att partiledningarna inte längre har samma kontaktyta mot resten av partiorganisationen medan Hedvig Hagvall Bruckner menade att sociala medier skapat nya möjligheter för just detta, något som Fi är ett bra exempel på. Hedvig Hagvall Bruckner efterfrågade också mer ideologi i kommunikationen hos de etablerade partierna, istället för slogans som är allt för generella och som alla kan hålla med om. Anderas Henriksson menade som ett svar på detta att V är ett exempel på att mer ideologi i kommunikationen inte nödvändigtvis fungerar. Slutligen gjorde Andreas Henriksson en spaning om att inhousebyråer kommer bli allt vanligare hos partierna i framtiden. Panel 1
Gunnar Sonesson (moderator), Andreas Henriksson, Olof Petersson och Hedvig Hagvall Bruckner I en andra panel analyserades valkommunikationen istället med ett inifrånperspektiv av praktiker från tre partier: Anna Charlotta Johansson (presschef, M), Lisa Hedin (kommunikationschef för Stockholmsregionen, S) och Ola Spännar (kommunikationschef, C). Lisa Hedin var stolt över just att Socialdemokraterna använt sig av en inhousebyrå inför valet, vilket gjorde dem snabbfotade i den digitala kommunikationen. Anna Charlotta Johansson var nöjd med Moderaternas spurtkampanj och sociala medieorganisering. Ola Spännar var nöjd med konceptet ”Närodlad politik” eftersom det gillades i partiet (C) och därför mobiliserade valarbetarna. Man var eniga om att det enskilda samtalet var det viktiga i valkommunikationen. Huruvida dörrknackning är ett bra sätt att få till detta var dock ämne för diskussion. Ola Spännar menade att bara för att det funkar bra i USA innebär det inte att det gör det i Sverige. Svenskar är mer reserverade och därför har C satsat på att få till enskilda samtal på andra sätt, exempelvis i digitala medier ­– som han kallade ”den moderna valstugan”. Både Lisa Hedin och Anna Charlotta Johansson menade dock att dörrknackning är en effektiv metod och då särskilt i slutskedet av valspurten. Modererade panelerna gjorde Gunnar Sonesson (PR-konsult och en av grundare, Diplomat Communications). Panel 2
Gunnar Sonesson (moderator), Anna Charlotta Johansson, Lisa Hedin och Ola Spännar

——————————————————————————————————

24 september 2014

Seminarieinfo med panelinfo

——————————————————————————————————
17 september 2014 Kommunikation i valtider

——————————————————————————————————

26 augusti 2014
Igår presenterades tävlingskategorierna för Spinn 2014. Bland nyheterna finns Årets bästa PR-kampanj, Årets non-profit och Årets content marketing. De nya kategorierna är tänkta att spegla vad som är nyskapande i branschen och bejaka den branschgliding som skett under senare år. Läs mer i Dagens Medias rapportering: http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3842377.ece Bild Spinn frukostsem 26 aug 2014
Mårten Lundberg, Spinn-general och styrelseledamot i PRECIS, presenterar tävlingskategorierna. 2014 års Spinn-kategorier: Årets bästa PR-kampanj (ny), Årets konsumentkampanj, Årets business to business, Årets digitala kampanj, Årets integrerade kampanj, Årets massmediekampanj, Årets event marketing, Årets samhällsinformationskampanj, Årets rookie, Året non-profit (ny), Årets varumärkesbyggare (ny), och Årets content marketing (ny).

——————————————————————————————————
21 augusti 2014
Nu går startskottet för årets Spinngala! Välkommen på frukost den 26 augusti då Spinn presenterar årets tävlingskategorier och en guldvinnare från förra året presenterar sin kampanj.   frukostinbj1 —————————————————————————————————— 11 augusti 2014

VEM HAR MAKTEN ÖVER SAMHÄLLSAGENDAN?

Inspelning från PRECIS välbesökta panelsamtal i Almedalen om vilka som egentligen styr agendan i samhällsdebatten. Är det politikerna, journalisterna, lobbyisterna eller PR-konsulterna som har störst inflytande? Hur påverkar det nya medielandskapet förutsättningarna för opinionsbildning? Och hur påverkar det våra folkvalda? —————————————————————————————————— 17 juni 2014 bild_högis

VEM HAR MAKTEN ÖVER SAMHÄLLSAGENDAN?

Välkommen till PRECIS panelsamtal i Almedalen om vilka som egentligen styr agendan i samhällsdebatten. Är det politikerna, journalisterna, lobbyisterna eller PR-konsulterna som har störst inflytande? Hur påverkar det nya medielandskapet förutsättningarna för opinionsbildning? Och hur påverkar det våra folkvalda?

Moderator Cecilia Stegö Chilò – Journalist och styrelseproffs

Deltagare Mats Edman – Chefredaktör, Dagens Samhälle Mikael Odenberg – Generaldirektör, Svenska kraftnät Stefan Stern – Chef för Public Affairs och kommunikation, Investor AB Anna-Karin Hedlund – Ordförande, PRECIS

Tid Måndagen den 30 juni Klockan 13.30 – 15.00 Strandgatan 10, Visby

Lägg till eventet i din kalender HÄR

——————————————————————————————————

17 juni 2014

Tips till Almedalen! Ska du till Gotland under Almedalsveckan? Här är en lista på event och seminarier som är relevanta för de som är intresserade av PR och kommunikation! Gör så här: 1.Ladda ner filen 2. Öppna på din dator eller telefon 3. Eventen lägger sig automatiskt i din kalender Ladda ner HÄR

——————————————————————————————————

05 juni 2014

Årets supertalang och ambassadör för PR-konsultbranschen Vinnare av PRECIS-stipendiet 2014  är Sofia Österlöf  på Berghs School of Communications och får ta emot 10.000 kr. GRATTIS! Motivering: Årets stipendiat lyfter perspektiven, är fri i tanken och reflekterar insiktsfullt med tydlig framåtblick. Det är ett gott tecken för branschens fortsatta utveckling att talanger som årets stipendiat kan kombinera en tydlig åsikt med vinnande ödmjukhet och dessutom har modet att vända rädslan att misslyckas till möjligheten att göra skillnad. I årets vinnare av PRECIS stipendium har vi hittat en fantastisk ambassadör för pr-branschen. 10421646_10152244355188224_7829483300029434093_n

——————————————————————————————————

29 april 2014 Prisad uppsats om kommunikatörens självbild och världsbild – Charlotte Nilsson vinner PRECIS årliga uppsatstävling

Charlotte Nilsson är vinnare i PRECIS studenttävling 2014 för uppsatsen: Change-makers? Självbilder och världsbilder inom det svenska kommunikationsfältet. Charlotte mottog prissumma och diplom från ordförande Anna-Karin Hedlund under PRECIS årsmöte i Stockholm den 28 april. Motivering: Denna studie undersöker yrkeskulturen inom det samtida svenska kommunikationsfältet. Utifrån en kritisk ansats och ett kulturanalytiskt angreppssätt undersöks vilka kärnvärden som utgör status inom kommunikationsfältet samt orsakerna till detta. Detta närmas genom deltagande observationer vid branschseminarier och intervjuer med yrkespraktiker inom kommunikation. Studiens resultat tyder på att status förknippas med nytänkande, förändring och framtidsfokus. Studien bjuder till reflektion avseende både kommunikatörens självbild och världsbild. Uppsatsen kan läsas här: LÄNK DSC_0254 ______________________________________________________

PRECIS – är branschföreningen för konsultföretag specialiserade på rådgivning inom Public Relations i syfte att skapa, underhålla och skydda uppdragsgivares relationer med fler publiker än kunder och potentiella kunder, exempelvis personal, samhälle, marknad och ägare. PRECIS delar årligen ut ett pris till studenter som skrivit C- eller D-uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap. Vinnare utses av PRECIS styrelse. Bedömningen grundas i första hand på uppsatsens relevans och nytta för PR-konsultbranschen, företrädelsevis genom en explorativ ansats. Därutöver tas givetvis hänsyn till traditionella bedömningsgrunder som språk, struktur etc. Priset har delats ut sedan 1998. Vinnaren erhåller 15 000 kr och får möjligheten att presentera uppsatsen inför de stora PR-konsultbyråerna.

——————————————————————————————————

6 mars 2014 Lyssna på eller ladda ner ljudklippet från seminariet Mätning bortom pressklipp! Ladda ner här: Soundcloud

——————————————————————————————————

4 mars 2014 Mätning bortom pressklipp – Seminarium 2014-03-04 17.15
Moderator: Brit Stakston Deltagare: Mats Rönne, Penetrace Fredrik Strömberg, Bonnier Tidsskrift Malin Ströman, SVT Karin Zingmark, Microsoft Micke Kazarnowicz, Connycom

——————————————————————————————————

4 mars 2014 LIVE – Mätning bortom pressklipp 2014-03-04 17.15

——————————————————————————————————

24 februari 2014 

Alexander Ruckemann, nyanställd kommunikationsassistent på PRECIS

Alexander har studerat vid Uppsala universitet, arbetat i försvaret och haft ett internship vid ambassaden i Washington. Vi hälsar Alexander välkommen till arbetet på deltid som kommunikationsassistent på PRECIS. Alexander nås på alexander.ruckemann@precis.se

—————————————————————————————-

31 januari 2014 Inbjudan till PRECIS öppna seminarium ”Mätning bortom pressklipp” den 4 mars!

Hur mäts PR-aktiviteter idag? PR-branschen har av tradition använt pressklipp eller motsvarande annonskostnad som en valuta för att mäta framgång. Mediernas räckvidd eller annonsvärde har fungerat som en någorlunda gemensam greppbar valuta. Vad är motsvarigheten idag i ett digitalt medielandskap och vad får mätmetoden för konsekvens? Börjar vi mäta fel saker när vi tittar på det kortsiktiga som likes och interaktioner? Vilka är mätpunkterna för det långsiktiga varumärkesbyggandet? Mellan ytterligheter som att jaga likes och värdera relationer saknas en gemensam greppbar valuta. Branschorganisationen PRECIS bjuder in till en gemensam diskussion om vilken den nya valutan för det arbete PR-branschen genomför för sina uppdragsgivare kan vara. Vilka nyckeltal finns, vad gör vi med all data och glömmer vi argumentera för det varumärkesbyggandet arbetet? Vem tar steget och inte bara ser till de egna insatserna utan följer upp de samlade marknadsförings- och kommunikationsinsatserna för kunden – är det reklambyrån, mediebyrån eller PR-byrån? Moderator: Brit Stakston mediestrateg, partner JMW kommunikation och styrelseledamot i PRECIS Kvällen inleds med fem perspektiv på mätning sedan sker en gemensam diskussion: 1. “Du kanske inte behöver mäta mer, utan i stället prata och tänka mer”, Mats Rönne, Affärsutvecklingsansvarig Penetrace 2. “Så mäter Bonnier det digitala läsandet”, Fredrik Strömberg, Creative Director, Bonnier Tidskrifter 3. “Från att räkna tittare till att räkna klick”, Malin Ströman, utvecklingsansvarig SVT 4. “Långsiktig varumärkesbyggnad genom relationer – hur och varför”, Karin Zingmark, tidigare PR-chef Viasat nu marknadschef Microsoft 5. “Jakten på likes – vad är den värd?”, Micke Kazarnowicz, Senior Digital Rådgivare på Connycom Plats: Hallvarsson&Halvarsson, Sveavägen 20, 9 tr Datum: 4 mars kl 17.00 (avslut senast 19.00) OSA: 26 februari till info@precis.se (begränsat antal platser) Kostnadsfritt för medlemmar, 250 kr/pers för icke medlemmar

——————————————————————————————————

15 januari 2014 PRECIS ordförande Anna-Karin Hedlund blir intervjuad i dagens Resumé angående öppenhetsfrågan ”- Vi måste tåla att granskas, säger Anna-Karin Hedlundhttp://www.resume.se/nyheter/pr/2014/01/15/precis-ordforande-vi-maste-bli-battre-pa-var-egen-pr/ ——————————————————————————————————-

22 november 2013

Det blev nykomlingarnas afton då fem av nio spinnguld gick till byråer utan tidigare vinster. Det prestigefyllda priset för ”Årets rookie” delades ut till Mindmakers PRs stjärnskott Maria Fabricius och huvudsponsorn Cision delade ut sitt eget pris till Lina Thomsgård

Hela 187 bidrag hade skickats in till årets tävling, en ökning med 26 bidrag från 2012 och 20 olika byråer tävlade i årets Spinn med chansen att kamma hem guld eller silver. Det delades ut nio spinnguld och sju spinnsilver och den stora vinnaren i år var Deportivo med guld för två olika bidrag, tätt följda av Prime med ett guld och ett silver. ”Med så många bidrag som skickats in i år så har juryn verkligen fått slita, men det är otroligt vilken kreativ höjd bidragen haft, det är tydligt att svensk PR håller högsta världsklass” säger Kaj Flick, generalsekreterare på PRECIS, PR-konsultföretagens organisation, som är arrangör av Spinn. Mårten Lundberg, byråchef på Hero Kommunikation och årets Spinngeneral håller med Kaj och tillägger: ”Galakvällen var fantastisk med fler tävlande och fler gäster än på flera år, ett bra tioårsjubileum som sätter tonen för de kommande tio åren!” säger Mårten om faktumet att det är 20 procent fler deltagare i år jämfört med 2012. Årets Experiential marketingkampanj Guld: Deportivo med ”Sweat for water” för UNICEF och Gothia Cup Silver: Rippler med ”För en mänskligare stad” för Stockholms Stadsmission Årets Integrerade kampanj Guld: Hero Kommunikation med ”Bonde på köpet” för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Årets Massmediekampanj Guld: Deportivo och Forsman & Bodenfors med ”Likes kan inte rädda liv” för UNICEF Silver: Prime med ”Civil Rights Captcha” för Civil Rights Defenders Årets Word-of-mouth-kampanj Guld: Saatchi & Saatchi Stockholm med ”The Live Quiz Release” för Föreningen Popaganda/Luger Silver: Greenhill Relations med ”Unionens digitala strejkvakter” för Unionen Årets Samhällsinformationskampanj Guld: Plakat med ”Jämställdhetsskatt” för Jämställdhetsutskottet Umeå kommun Silver: Volontaire med ”Byt Lön” för Kommunal Årets Nyskapare Guld: AIK Think Tank med ”Paint it Black” för AIK Fotboll Silver: Greenhill Relations med ”Unionens digitala strejkvakter” för Unionen Årets Kampanj i sociala medier Guld: Prime med ”Civil Rights Captcha” för Civil Rights Defenders Silver: Rippler och DDB med ”You´ll never wear that again” för Stockholms Stadsmission Årets Konsumentkampanj Guld: The Fan Club med ”ToolPool” för Malmö Järnhandel Silver: Wenderfalck med ”Sambotestet” för Fastighetsbyrån Årets Rookie Maria Fabricius, Mindmakers PR   Dessa möjliggjorde Spinn 2013: PRECIS – huvudarrangör Cision – huvudsponsor Nansen – webblösning för Spinn.nu Utsikt – eventpartner Holland + Philipson – design Vitt Grafiska – trycksaker Ytterligare pressreleaser finns på http://spinn.nu/pressrum#!/pressroom

——————————————————————————————————-

07 november 2013

Utöver facebook så har även Spinn twitter där en mix av Bergsstudenter och anställda på PRECIS uppdaterar löpande. https://twitter.com/Spinn2013 Idag på tidigare nämnda twitter håller Bergsstudenter väldigt spännande tävlingar ute på de nominerade byråerna.

——————————————————————————————————-

18 oktober 2013

Följ Spinn på facebook för alla de senaste uppdateringarna direkt i ert flöde: https://www.facebook.com/SpinnGalan www.spinn.nu

——————————————————————————————————-

16 oktober 2013

Nu är Spinn i full gång. Ur Cision: http://news.cision.com/se/spinn/r/rekordmanga-bidrag-till-10-arsjubilerande-spinn,c9482702 Spinn slår rekord med 185 inskickade bidrag, jämfört med förra årets 162. Antalet tävlande byråer är också fler än någonsin, 40 byråer har skickat in bidrag, jämfört med 34 förra året. Branschföreningen PRECIS , arrangör av tävlingen i 10 år, konstaterar att det ökande intresset handlar om att branschen mognat och fler typer av byråer tävlar. – Att det är 10-årsjubileum ger ännu högre prestige till priset, men främst tror jag att priset nu är ordentligt inarbetat och prestigefyllt. Det här är ett pris som är viktigt och som man vill ha som bekräftelse på att man gjort ett gott arbete, säger Kaj Flick, generalsekreterare på PRECIS. Den populäraste kategorin är Konsument, som toppar listan med 31 inskickade bidrag. – Trenden med att nya aktörer kommer in fortsätter främst från byråer som traditionellt kallat sig reklam- eller webbyråer, men som gör alltmer insatser som ligger i gränslandet mellan PR och reklam, säger Kaj Flick De nominerade bidragen presenteras på nomineringsmingel på Berns den 22 oktober kl 18.00. Stor prisutdelning sker på Spinngalan den 21 november. Inom alla kategorier kommer priser i form av guld och silver att delas ut. Kategorier 2013: Årets Nyskapare Årets Business-to-business-kampanj Årets Konsumentkampanj Årets Experiential marketing-kampanj Årets Word-of-mouth-kampanj Årets Samhällsinformationskampanj Årets Integrerade kampanj Årets Kampanj i sociala medier Årets Massmediekampanj Årets Rookie Spinns huvudsponsor Cision kommer för tredje året i rad att dela ut sitt eget pris Cision PR Influencer Award, som delas ut till den PR-konsult som under året haft stort digitalt inflytande. Spinn arrangeras av branschföreningen PRECIS och är en tävling i effektiv svensk marknads-PR. Med marknads-PR avses marknadskommunikation i icke-köpta (publicitet, seminarier, internet, ambassadörer etc) och egna kanaler (webb, e-mail, nyhets- brev, föreläsningar etc) som har som syfte att driva försäljning. Målet med Spinn är att öka kännedom och kunskap om marknads-PR hos företagsledare, marknadschefer och andra beslutsfattare. Tävlingen är även ett sätt att samla branschens bästa prestationer och lyfta fram dem som utmaning och inspiration. Långsiktigt ska tävlingen bidra till att öka andelen icke-köpta kanaler i marknadsmixen. För mer information besök spinn.nu eller kontakta Kaj Flick, info@precis.se , 070-6740165

——————————————————————————————————-

23  september 2013  Johan Ström, ny kommunikationsassistent på PRECIS

Johan är nyexaminerad ekonom från Handelshögskolan i Stockholm och kommer att arbeta på deltid som kommunikationsassistent på PRECIS. kontakt: johan.strom@precis.se

——————————————————————————————————-

23 augusti 2013 ICCO Summit 2013

ICCO, som samlar PR-världen internationellt och där PRECIS är dess svenska organisation, bjuder in till sitt vart-annat års Summit, i höst i Paris. Dessa konferenser har genom åren hållit mycket hög kvalitet. PRECIS medlemsföretag får delta till ett rabatterat pris. Läs mer om konferensen på http://iccosummit.org/ ICCO Summit Reveals Full Lineup Global CEOs of APCO Worldwide, FleishmanHillard, GolinHarris, Huntsworth, Ogilvy PR and Porter Novelli to discuss the future of the agency business in Paris. London, 23 August 2013 – The International Communications Consultancy Organisation (ICCO) today announced the full lineup for the upcoming ICCO Summit “Change or Perish: The Future of PR”. The Summit will take place in Paris on 10-11th October 2013. Among the highlights of day one are speeches from two of the most powerful women in the industry – Margery Kraus and Karen van Bergen. Kraus, the founder and CEO of the largest women and independently owned global communications firm APCO Worldwide, will speak about the role of women in shaping the past and future direction of PR. Porter Novelli Global CEO Karen van Bergen will tackle the existing diversity crisis within the industry, and outline the ways it can be reversed. On the same day FleishmanHillard and GolinHarris Chief Executives Dave Senay and Fred Cook will present their contrasting versions of the “Agency of the Future” based on the recent reorganisations their consultancies underwent. Their debate will be moderated by Paul Holmes. The afternoon of day one will be devoted to the question of Innovation in PR. Representatives from Weber Shandwick, Text 100, Burson-Marsteller, GolinHarris, Wellhoff and maslansky + partners will discuss the latest techniques PR consultancies develop to improve their services, and potential areas of research in the future. The second Summit day will feature the keynote by Huntsworth CEO Lord Chadlington. Another major Summit address on that day will be delivered by the Global CEO of Ogilvy PR Christopher Graves who will talk about the five forces that will change the agency business for good. Senior Director of Media, Entertainment and Information industries at the World Economic Forum Diana El-Azar will present the findings of the WEF Global Agenda Council study on the Future of the Media. Day 2  will also feature panel discussions with the world’s leading independent agencies on how they can compete with the established networks on home turf and internationally, as well as expert panels on creativity and creating Award-winning campaigns. Francis Ingham, ICCO Executive Director, said: “This year the ICCO Summit will see the biggest names in the industry come to the most beautiful city in the world to discuss the most important issues PR is facing. If you work in the agency business attendance is compulsory.” The Summit social programme will include the Gala Dinner on 10th October, and Farewell Drinks after the official closing of the Summit on 11th October. ICCO Summit is sponsored by AMEC, Augure, Capstone Hill Search, Chateauform’, The Holmes Report and Integral PR. For more details and registration please visit www.iccosummit.org. ICCO and PROI members can register for both Summit days for a special discounted rate until 1 September 2013.   ICCO Summit About ICCO ICCO is the voice of public relations consultancies around the world. The ICCO membership comprises national trade associations in 28 countries in Europe, Africa, Asia, the Americas and Australia. Collectively, these associations represent over 1,700 PR firms.

——————————————————————————————————-

2 juli 2013 PRECIS panelsamtal i Almedalen Panelsamtal med Eva-Lena Jansson(s), Johan Pehrson(fp) och Caroline Szyber(kd) under ledning av K-G Bergström.

Panelsamtal Almedalen

Bland annat debatterades frågan om karenstid för politiker som går till uppdrag inom näringslivet på PRECIS seminarium  i Almedalen. Representanter för Folkpartiet och Socialdemokraterna ställer sig bakom kraven på karantän. – Jag tycker att man ska ha en karenstid för statsråd, statssekreterare och generaldirektörer på ett år, sade Eva-Lena Jansson, som sitter i riksdagen och socialförsäkringsutskottet för Socialdemokraterna. Hon har skrivit en motion i frågan, som nu behandlas i konstitutionsutskottet. Och enligt Eva-Lena Jansson har hon resten av Socialdemokraterna i ryggen. Även Folkpartiets gruppledare Johan Pehrson är inne på lagstiftning. – Jag tycker att man ska ha en karenstid på ett år, för att värja sig mot de misstankar som kommer fram, sade han. Kristdemokraterna ställer sig dock tveksamma till karenstid för toppolitiker. – Man kan tycka att det låter bra. Men vem ska betala för det?, sade Caroline Szyber, som sitter i riksdagen för partiet. Hon tycker även att en karenstid kan ge en sorts falsk trygghet. – Det är svårt att sätta en specifik tid. Man får inte ha en övertro att en person ska vara helt neutral efter ett år. Men när en eventuell lagstiftning skulle kunna komma på plats är ytterst oklart. När Dagens Media ställde frågan svarade Eva-Lena Jansson och Johan Pehrson svävande. – Konstitutionsutskottet hanterar motionen nu under hösten. Om det blir en lag, det vet inte jag. Jag behöver inte bara övertyga Johan och Caroline. Jag måste övertyga de andra partierna sa Eva-Lena. Har du övertygat ditt eget parti? – Jag har skrivit motionen, och det innebär att de nog är övertygade. Möjligtvis kan det komma ett betänkande till hösten. Men demokrati tar tid. Johan Pehrson svängde något när han fick frågan om det finns utsikter att få hela Alliansen med på karantänståget. – Det är ju valår under det kommande året och på min gata i stan är det andra frågor som folk vill ha svar på än hur vi ska hantera lobbyister. Det är sällan jag får frågor om det. Jag tror att detta ligger lite längre fram, men målet är att vi ska nå dit. Men jag är inte ens säker på att alla i folkpartiet är överens, sade han.

Av:Erik Wisterberg, Dagens Media   Några övriga seminarier i Almedalen   Etik i medierna Precis: "Vi är beroende av journalistiken" Debatt om skärningspunkterna mellan PR och journalistik, lobbying och marknadsföring. Är det lätt för PR-konsulter att få in material på redaktionell plats? Hur ser den journalistiska etiken ut? Hur upprätthålls och utvecklas förtroendet för medierna och journalistiken

Medverkande:
Ulrica Widsell, ordförande, Journalistförbundets yrkesetiska nämnd. Fredrik Svedjetun, chefredaktör, Dagens Media. Mats Olin, chef, Timbro Medieinstitut. Anna-Karin Hedlund, ordförande, PRECIS. Helena Giertta, chefredaktör, Tidningen Journalisten.   http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3724213.ece

Professionalism och yrkesetik inom kommunikationsbranschen

Tillsammans med bl a Cecilia Schön, Sveriges Kommunikatörer var Anna-Karin Hedlund även i panelen då Mittuniversitetet presenterade en ny undersökning om hur kommunikatörer ser på sin profession. I paneldiskussionen diskuterades bl a yrkesstolthet och konsultens direkta ansvar som i första hand gällande kund, politiker och journalister samt givetvis agera med hög moral vad gäller arbetsmetoder –inte i första hand vara demokratins apostlar.   ”Man får luras i PR”, arrangerat av Sveriges Kommunikatörer och PR of Swedehttp://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3724219.ece

——————————————————————————————————-

20 juni 2013

Inbjudan till PRECIS panelsamtal i Almedalen

Länk till Almedalskalendariet

——————————————————————————————————-

5  juni 2013  Viktor Gustafsson, nyanställd kommunikationsassistent på PRECIS

Viktor har studerat vid Uppsala universitet de tre senaste åren och avser att läsa vidare i Stockholm i höst för att kombinera med arbetet på deltid som kommunikationsassistent på PRECIS.

——————————————————————————————————-

31 maj 2013  Rebecka Nyberg är vinnare av PRECIS-stipendiet på Berghs 2013

Vid avslutningen på Berghs belönades årets vinnare av PRECIS-stipendiet med motiveringen: Framgångsrik kommunikation bygger på att först och främst lyssna. Lyssna på kunden, lyssna på målgruppen och lyssna på omvärlden. Men framgångsrik kommunikation bygger även på insikten att det mesta kommunicerar. För sin tro på lyhördhet och för förmågan till kommunikativ bredd tilldelas därför årets PRECIS-stipendium i marknads-PR: Rebecka Nyberg. Prissumman är på 10 000 kr. http://www.resume.se/nyheter/pr/2013/06/04/jag-borjade-jag-grata-av-lycka-infor-hela-skolan/

——————————————————————————————————-

28 maj 2013 

Debattartikel av Martin Petersson, VD Hallvarsson&Halvarsson och styrelseledamot PRECIS, i Sydsvenskan om relationerna media och kommunikatörer ”Folk är inte dumma, de märker när kommunikation blir till prat och tomma löften. Det som kommuniceras måste vara relevant och bygga på fakta”, skriver Martin Petersson. Läs artikeln i sin helhet.

——————————————————————————————————-

29 april 2013  Prisbelönt uppsats om marknadskommunikation via sociala medier

PRECIS, PR-konsultföretagens branschförening, delar årligen ut ett pris till studenter som skrivit C- eller D-uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap. Ämnet ska rymmas under rubriken: PR och kommunikation som strategiskt verktyg. I år går priset till Josefin Jonsson Skoog och Victor Bergström, studenter vid Företagsekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet för uppsatsen ”En kamp på nya slagfält – En studie i företags organisering av marknadskommunikation via sociala medier.” Juryns motivering: En ambitiös uppsats som utgör en intressant och välbehövlig länk mellan praktiskt orienterade branschundersökningar och regelrätt forskning. Uppsatsen står stadigt förankrad i relevant teori från två teoretiska fält, ekonomi och kommunikation, vilket gör att uppsatsen inte begränsas till något av områdena utan ger en relevant helhetsbild över de utmaningar som det nya digitala landskapet medfört både för kunder och kommunikationsrådgivare. Genom att ta ett helhetsgrepp som inte begränsar sig till kommunikationsteori, utan även omfattar faktorer som berör kundernas interna organisation och även branschspecifika konkurrenssituation, lyckas uppsatsförfattarna både identifiera och förklara vilka svårigheter de nya mediekanalerna medför och varför. Baserat på detta presenterar författarna dessutom relevanta förslag på strategier för hur vi som kommunikationsrådgivare kan hjälpa kunden att överkomma dessa problem. För att sammanfatta; en intressant, välgjord och nytänkande uppsats som genom ett tvärvetenskapligt angreppsätt ger läsaren bättre förståelse för de förändrade villkor och nya utmaningar som kommunikationsköpare men även kommunikationsrådgivare, måste förhålla sig till för att kunna förbli relevanta i en digitaliserad värld.” Vinnaren utses av PRECIS styrelse och prissumman är 15.000 kronor. Uppsatsen finns tillgänglig på www.precis.se. Priset har delats ut sedan 1998.

——————————————————————————————————-

18 april 2013 ur Veckans Brief:

PRECIS startar ungdomslag De stora pr-byråernas organisation PRECIS får en delvis ny styrelse, tillsätter ett ungdomslag och stärker sig med en informationsansvarig. Detta bestämdes under tisdagens årsmöte. Lämnar styrelsen gör Anders Hult, Prime, Jonas Sevenius, Jung Relations, och Åsa Ragnar, tidigare Springtime. In i styrelsen går istället Catarina Wigén, Axicom och Mattias Oljelund, Prime. Styrelsen blir alltså en person mindre. – Styrelsen har nog tidigare varit lite onödigt stor. Nu har vi en väl sammansatt styrelse som representerar olika frågor och byråer, säger Anna-Karin Hedlund, ordförande för PRECIS och vd för Diplomat. Sedan tidigare sitter i styrelsen Bengt Ludvigsson, Kreab Gavin Anderson, Martin Petersson, Hallvarsson & Halvarsson, Mårten Lundberg, Hero, Anna Grönlund Krantz, JKL, Annika Sjöberg, Gullers, och Brit Stakston, JMW. PRECIS har också tillsatt ett ungdomslag bestående av pr-konsulter under 30 år. – Tanken är att de yngre förmågorna ska fundera på branschen i ett lite längre perspektiv, på branschens rykte och vara ett bollplank till styrelsen. Ungdomslaget består av Carl Adam Frisk, Prime, Gustav Holmström, Grayling, Hanna Bergström, Kreab Gavin Anderson, Hannah Bergstrand, Kreab Gavin Anderson och Björn Bergström, Diplomat, samt Anja Håkansson, Springtime, och Rebecca Duvemyr, Hero. – De är ett gäng pigga människor och har redan kommit tillbaka till styrelsen och berättat att de känner behov av mötesplatser för branschen. Därför ska vi hålla 4-5 bredare aktiviteter som blir samlingsplats för byråmedlemmarnas medarbetare. Till exempel vill ha en aktivitet där vi tar upp mätfrågor. PRECIS, vars generalsekreterare Kaj Flick jobbar en dag i veckan, kommer att få en stärkt organisation. Organisationen söker en informationsansvarig på halvtid. – Personen ska jobba med att uppdatera våra egna kommunikationskanaler och sköta vår närvaro i andra medier och vara ett stöd för styrelsen. Rekryteringen är ett led i att göra PRECIS mer synlig som organisation. Även PRECIS pr-tävling Spinn diskuterades på årsmötet. Beslutet som togs var att ingen byrå ska anlitas till att jobba med Spinn. Senast skötte Grayling arrangemanget. – Vi i styrelsen sköter det från kansliet. Vi har lite planer för hur det ska gå till, säger Anna Karin Hedlund.

——————————————————————————————————-

19 mars 2013   Ny Guide för offentlig upphandling

Denna guide är tänkt att underlätta för dig som upphandlar kommunikations- och PR-konsulttjänster inom offentlig förvaltning. Med klara mål, tydliga spelregler och rättvisa jämförelser ökar förutsättningarna för att korrekt bedöma olika offerter – och nå önskade resultat. Med denna guide hoppas PRECIS också kunna underlätta för de kommunikationskonsultföretag som deltar i offentliga upphandlingar. De ska kunna bedöma omfattningen av det arbete som efterfrågas, lägga ner rimligt mycket tid på offertarbetet och få sina förslag rättvist bedömda.

Varför är kommunikationskonsulttjänster extra svåra att upphandla?

Svårigheten med att upphandla PR-konsulttjänster är att du köper en tjänst som skapas under arbetets gång. Det ligger i rådgivande tjänsters natur att värdet uppstår i interaktionen mellan kunden och konsultföretaget. Vi kan lova leverans, men inte alltid garantera utfall – exempelvis publicitet. Resultatet av PR- och kommunikationskonsulttjänsterna är beroende av det interaktiva samarbete som krävs mellan uppdragsgivare och konsultföretag. Ladda hem Offentlig upphandlingsguide i pdf-format.

——————————————————————————————————

12 februari 2013 Branschföreningen PRECIS söker kommunikationsassistent PRECIS – Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige (The Association of Public Relations Consultancies in Sweden) – är en branschförening för konsultföretag specialiserade på rådgivning inom kommunikation och PR Föreningen organiserar flertalet av branschens företag som tillsammans omsätter cirka 2,5 miljarder SEK årligen. PRECIS uppgift är att företräda medlemmarnas och branschens intressen och driva ett fåtal för branschen prioriterade frågor samt vara en mötesplats för branschföreträdare. Föreningen är också värd för branschens årliga prisfest och gala, Spinn. Arbetet sker huvudsakligen på ideell basis med stöd av en deltidsanställd generalsekreterare. Läs hela.

——————————————————————————————————-

23 november 2013

I den talkshow-utsmyckade bankettsalen på Friends Arena gick Spinngalan 2012 av stapeln. Elva värdiga guldvinnare fick ta emot sina Spinn-snurror under ledning av konferenciern Erik Haag som spred stämning uppe på scenen tillsammans med husbandet Swing med Magnus Carlsson. Det prestigefyllda ”Årets rookie”-priset delades ut till Johan Andersson från Springtime. Se alla övriga pristagare på spinnsajten .

—————————————————————-

22 november 2012

Flera företrädare för PRECIS medlemsföretag och Anna-Karin Hedlund, i sin roll som ordförande i PRECIS, intervjuas i Miljöaktuellt under rubriken Så styr PR-lobbyn den gröna agendan.

—————————————————————-

12 september 2012 DI-artikel om regeringens pr-nota 120912

—————————————————————-

3 juli 2012 Debattartikel av Olof Petersson 120703 på DN Debatt

——————————————————————————————————-

2 juli 2012 Intervju med Larry Meyers, lobbyist från Washington, i samband med PRECIS seminarium i Almedalen 2012. Hoppa fram till 18 minuter   inbjudan