Internationellt

PRECIS är sen 1990 medlem i den internationella branschorganisationen
ICCO, The International Communications Consultancy Organisation
http://www.iccopr.com

ICCO är en röst för PR-konsultföretag över hela världen. Det är en paraplyorganisation för mer än 2 500 konsultföretag genom sina branschorganisationer i 48 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien-Stillahavsområdet och Amerika. Sammantaget sysselsätter företagen i de föreningar som ingår i ICCO c:a 50 000 personer. ICCO arrangerar regelbundet möten med föredragshållare från branschen.

ICCO Stockholm Charter är de etiska reglerna som antagits av organisationen.

Kontakt

Francis Ingham, Executive Director, ICCO

Emejl  francis.ingham(a)iccopr.com