Offentlig upphandling

av PR/kommunikationskonsultföretag

En guide från PRECIS – Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige – för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av tjänster från PR- och kommunikationskonsultföretag.

 Varför görs denna guide?

Det ligger i både myndigheternas och kommunikationskonsultföretagens intressen att offentliga upphandlingar blir så korrekta, rättvisa och effektiva som möjligt.

Denna guide är tänkt att underlätta för dig som upphandlar kommunikations- och PR-konsulttjänster inom offentlig förvaltning. Med klara mål, tydliga spelregler och rättvisa jämförelser ökar förutsättningarna för att korrekt bedöma olika offerter – och nå önskade resultat.

Med denna guide hoppas PRECIS också kunna underlätta för de kommunikationskonsultföretag som deltar i offentliga upphandlingar. De ska kunna bedöma omfattningen av det arbete som efterfrågas, lägga ner rimligt mycket tid på offertarbetet och få sina förslag rättvist bedömda.

Syftet med LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) är ytterst att försäkra att skattebetalarnas pengar används så effektivt som möjligt. Det ska ske med konkurrensneutralitet och objektiv behandling. Det är något som är bra för alla parter.

Varför är kommunikationskonsulttjänster extra svåra att upphandla?

Svårigheten med att upphandla PR-konsulttjänster är att du köper en tjänst som skapas under arbetets gång. Det ligger i rådgivande tjänsters natur att värdet uppstår i interaktionen mellan kunden och konsultföretaget. Vi kan lova leverans, men inte alltid garantera utfall – exempelvis publicitet. Resultatet av PR- och kommunikationskonsulttjänsterna är beroende av det interaktiva samarbete som krävs mellan uppdragsgivare och konsultföretag. Ladda hem Offentlig upphandlingsguide i pdf-format.