Public Affairs

Opinionsbildning, myndighetskontakter och politkerpåverkan

Politiker- och myndighetspåverkan, lobbying, är en naturlig del av den moderna demokratin. De som tar kontakt med beslutsfattare är ofta näringslivsorganisationer och andra organisationer, följt av enskilda företag och fackliga organisationer.

PRECIS medlemmar verkar som ett stöd till många olika samhällsintressen så att dessa på bästa sätt ska kunna för fram åsikter och fakta som beskriver den verklighet organisationen eller dess medlemmar verkar i samt formulera de krav och önskemål som riktas mot beslutsfattarna.

Utgångspunkten för PRECIS medlemmar är att det är deras kunder som är lobbyister och konsultföretaget som är kundens rådgivare. Kunderna och deras konsulter utnyttjar de demokratiska rättigheterna att kontakta politiker och föra samtal med dessa. PRECIS medlemmar utnyttjar också öppenheten hos myndigheter för att kontakta dessa och samla in information. I kontakten med politiker och myndigheter är konsulten öppna med vilken roll de har.

PRECIS är kritiska till registrering av lobbyister, ställningstagande till lobbyregister.

PRECIS har genom åren presenterat ett par rapporter inom detta område som finns att ladda ner under Litteratur