Sekretess

Ett anställningsförhållande i ett PR-konsultföretag grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivaren (företaget), den anställde och uppdragsgivaren.Under arbetets gång behöver företaget och den anställde få tillgång till uppgifter av konfidentiell natur som rör uppdragsgivares verksamhet.

Det är av yttersta vikt att företagets tidigare, nuvarande och framtida uppdragsgivare har fullt förtroende för att företagets konsulter kan iaktta sekretess avseende dessa uppgifter.

PRECIS sekretessavtal