Statistik

PR-konsultbranschen i Sverige

Inledning

Denna beskrivning av den svenska PR-konsultbranschen är avsedd som ett underlag och stöd för den som vill orientera sig eller göra djupare analyser och beskrivningar. Den baserar sig på den statistik som branschföreningen PRECIS årligen samlar in från medlemsföretagen.

Att analysera konsultföretag

Arvodesintäkt och byråintäkt är de korrekta intäktsmåtten för ett konsultföretag. Byråintäkt är arvoden plus de pålägg som görs på utlägg för kundens räkning jämte provisioner. Omsättning är inte ett relevant mått för konsultföretag, eftersom utlägg för kunders räkning kan variera kraftigt utan något samband med uppdragets omfattning. Läs mer

Branschstruktur

Svenska PR-Byrån brukar anses som det äldsta PR-konsultföretaget i Sverige, företaget startades 1956 och fusionerades 2001 med Gullers Grupp. Solberg och Kreab startades i början av sjuttiotalet. Sex, sju företag har rötter i 1980-talet. Det stora antalet PR-konsultföretag startades under nittio-talet och senare. Läs mer

Statistik 2016

Arkiverad Statistik
Statistik för 2015
Statistik för 2014
Statistik för 2013
Statistik för 2012
Statistik för 2011
Statistik för 2010
Statistik för 2009
Statistik för 2008
Statistik för 2007
Statistik för 2006
Statistik för 2005
Statistik för 2004
Statistik för 2003
Statistik för 2002
Statistik för 2001
Statistik för 2000