Tidigare uppsatsvinnare

2017: Någon skulle fan behöva stänga av elen

2016: Size matters

2015: Corporate Purpose Endorsement

2014: Change-makers? – självbilder och världsbilder inom det svenska kommunikationsfältet

2013: En kamp på nya slagfält – en studie i företags organisering av marknadskommunikation via sociala medier

2012: Kriskommunikation och sociala medier – en fallstudie av SJ, SAS, Skånetrafikens och Malmö Aviations förkriskommunikation ur ett relationsbyggande perspektiv

2011: Storytelling – hur medarbetare skapar mening utifrån organisationsberättelser

2010: PR 2.0 – The new PR, a case study on the use of PR by pirates and anti-pirates.

2009: Interaktivera mera! – en studie om fyra bankers kriskommunikation via webben under finanskrisen 2008

2008: Mitt i smeten – fallet Arla Foods visar vägen för framtidens krishantering i en senmodern global värld

2007: Äpplen och Päron – varför PR och reklam inte kan mätas på samma sätt

2006: PR-olitik – en fenomenografisk studie av konstruktionen av kunskap och kompetens i gränslandet mellan politik och näringsliv

2005: Lobbying ur ett marknadskommunikativt perspektiv – en fallstudie av två svenska företags EU-lobbying

2004: Storytelling – drömmar, berättelser och varumärken

2003: Strategiska Nyheter – En studie av hur och varför organisationer förhåller sig till nyhetsmedier

2002: Word-of-mouth

2001: Konsten att inte säga emot sig själv – överensstämmelse mellan profil och identitet på Framfab

2000: Konsten att investera i relationer – en studie mellan Investor Relationsansvariga och finansanalytiker

1999: Issues Management i livsmedelsbranschen – en kvalitativ fallstudie om Public Relations, omvärldsbevakning och djurrättsaktivister

1998: Svaga signaler & starka system – om omvärldsanalys och krisberedskap