Upphandling

Att upphandla PR-konsulttjänster generellt

En enkel guide för dig som planerar en formell upphandling av PR-konsulttjänster

Denna guide beskriver en typ av upphandlingssituation där du som upphandlar, på ett mer formellt sätt vill jämföra olika PR-konsultföretag. Detta formella sätt att ordna en upphandling, det som internationellt i PR-konsultbranschen kallas en pitch, är inte ovanligt, men heller inte regel. Att utnyttja sina egna eller andras erfarenheter eller sitt eller andras kontaktnät för att mer informellt bilda sig en uppfattning om konsultföretagens inriktning och kompetens, är ett annat sätt.

Denna guide är skriven som en vägledning för dig som av olika skäl vill göra en formell upphandling och den är baserad på vad de i PRECIS organiserade PR-konsultföretagen anser fungerar bra.

Guiden är inte speciellt anpassad för Lagen om Offentlig Upphandling, även om den syftar till samma sak som LOU – att få till smidiga, relevanta och affärsmässiga upphandlingar av, i detta fall, PR-konsulttjänster.

Se även vår guide om offentlig upphandling

Typ av konsulttjänster

Bestäm dig för vilken typ av PR-konsulttjänster du har behov av och på vilka företag du tror dig hitta dem.
Olika konsultföretag har erfarenhet av olika typer av uppdrag och har också prioriterat olika mellan sina tjänster. Traditionellt skiljer konsultbranschen på fem olika typer av tjänsteområden. Läs mer

Typ av konsultföretag

Bestäm dig för vilken typ av PR-konsultföretag du tror dig ha behov av. Via tidningar, din yrkesförening, kollegor och bekanta och inte minst via konsultföretagens egna webbplatser kan du säkert få tag i information som gör att du kan strukturera marknaden. Ta gärna hjälp av personer i ditt kontaktnät som har använt PR-konsulter eller som har annan erfarenhet av PR-konsultmarknaden. Inte minst kan aktiva PR-konsulter eller före detta PR-konsulter som fortsatt ha kontakt med branschen, ge dig insiktsfulla råd. Detta naturligtvis förutsatt att de inte har egna intressen i upphandlingen. Läs mer

Urval för upphandlingen

Beroende på hur du ser på dina behov, uppdragets omfattning och din budget, väljer du vilken grad av arbete företagen bör lägga ner på upphandlingen och vilka konsultföretag som du vill fråga. Ju mer omfattande uppdrag och budget, ju mer omfattande arbete kan du begära. Läs mer