Uppsatstävlingen

Prisbelönt uppsats om kommunikation kring nudging

2018-års pristagare är Leon Nudel och Emilia Wiik, studenter på Handelshögskolan i Stockholm för uppsatsen Nudge is all around – but what is around the nudge?

Juryns motivering:

”Med gedigen utgångspunkt i både forskning och praktik ger författarna intressanta och användbara insikter i ett mycket aktuellt ämne. Både uppsatsens huvudfråga, författarnas angreppssätt, samt slutsatserna är både spännande, väl underbyggda och relevanta för alla som jobbar med kommunikation”

Uppsatsen finns tillgänglig här: Nudge is all around – but what is around the nudge

Priset har delats ut sedan 1998.

Skriver du uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap vars ämne ryms under rubriken: PR och kommunikation som strategiskt verktyg? Anmäl din uppsats till PRECIS uppsatstävling och visa upp dina resultat för branschen– och ta chansen att vinna 15.000 kr som är priset för den bästa uppsatsen.

Regler

C- eller D-uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under perioden 2018-02-01 – 2019-01-31 och rymmas inom temat ”PR och kommunikation som strategiskt verktyg”.

Bedömning

Vinnare utses av PRECIS styrelse. Bedömningen grundas i första hand på uppsatsens relevans och nytta för PR-konsultbranschen, företrädelsevis genom en explorativ ansats. Därutöver tas givetvis hänsyn till traditionella bedömningsgrunder som språk, struktur etc.

Format

För att kunna bedöma uppsatsen ska den ha en sammanfattning (en till tre sidor) som särskilt belyser relevans för PR-konsultbranschen och vilka nya insikter som presenteras.

Sista anmälningsdag

Sammanfattningen och uppsatsen skickas via email till info(a)precis.se senast den 1 februari 2019.

Vinnare av tävlingen presenteras i slutet av april varje år.