Uppsatstävlingen

Prisbelönt uppsats om kommunikation kring risk och kris

2017 gick priset till Ebba Johannesson Källeskog, Elvira Cranz och Emelie Lättman, studenter på JMG – Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs Universitet.

Juryns motivering:

”Med en tydlig utgångspunkt i både forskning och praktik ger författarna intressanta och användbara insikter i ett ständigt aktuellt ämne. Frågan om vad som krävs för att kommunikation om både risker och kris ska tas emot och beröra utvecklas och diskuteras på ett inspirerande och roligt sätt. Dessutom är uppsatsen välskriven!”

Uppsatsen finns tillgänglig här: ”NÅGON SKULLE FAN BEHÖVA STÄNGA AV ELEN FÖR ATT MAN SKULLE AGERA”
– En kvalitativ studie av riskkommunikation ur ett mottagarperspektiv

Priset har delats ut sedan 1998.

Skriver du uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap vars ämne ryms under rubriken: PR och kommunikation som strategiskt verktyg? Anmäl din uppsats till PRECIS uppsatstävling och visa upp dina resultat för branschen– och ta chansen att vinna 15.000 kr som är priset för den bästa uppsatsen.

Regler

C- eller D-uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under perioden 2017-02-01 – 2018-01-31 och rymmas inom temat ”PR och kommunikation som strategiskt verktyg”.

Bedömning

Vinnare utses av PRECIS styrelse. Bedömningen grundas i första hand på uppsatsens relevans och nytta för PR-konsultbranschen, företrädelsevis genom en explorativ ansats. Därutöver tas givetvis hänsyn till traditionella bedömningsgrunder som språk, struktur etc.

Format

För att kunna bedömma uppsatsen ska den ha en sammanfattning (en till tre sidor) som särskilt belyser relevans för PR-konsultbranschen och vilka nya insikter som presenteras.

Sista anmälningsdag

Sammanfattningen och uppsatsen skickas via email till info(a)precis.se senast den 1 februari 2018.

Vinnare av tävlingen presenteras i slutet av april varje år.